{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

 

花禮卡片樣式說明

一般花禮卡片

每份花禮預設皆附一張免費摺頁卡片,請於訂單結帳第二步驟《填寫資料》內填寫卡片內容。(*若不需卡片亦可選取『不需要卡片』)

可提供內容代印或索取空白卡片自行書寫,代印內容字數建議50字內,並盡量不要使用表情符號以免產生亂碼。

 

如需第二張摺頁卡片,加購費用為$30/張

💐每份花禮預設附有一張免費摺頁小卡


亦有其他形式的免費小卡可索取 (透明卡/象牙卡)

1️⃣ 透明卡:需使用白色奇異筆書寫。

2️⃣ 象牙卡:一般書寫筆即可書寫。

1️⃣ 透明卡:需使用白色奇異筆書寫

2️⃣ 象牙卡:一般油性/水性/中性筆皆可書寫


婚喪喜慶花禮卡片 (通常多用於盆花或高架花禮)


 • 請提供署名、內容,將於排版後提供校對。